Στη Σάμο η ολομέλεια του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης

Τις διήμερες εργασίες της τακτικής oλομέλειας του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης θα φιλοξενήσει το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Σάμου «Φάρος» στη Σάμο, στις 17 και 18 Μαΐου. Το συγκεκριμένο δίκτυο, ενεργό μέλος του οποίου είναι και το κέντρο «Φάρος»,

No Image Found